Přechody na Poříčí budou osvětleny

7. května 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3359×

Bezpečnost chodců přecházejících silnici by se měla letos zvýšit na ulici Poříčí. V plánu je zde nasvětlení přechodů pro chodce.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Stavbu doplňkového osvětlení přechodů pro chodce plánuje Město Blansko realizovat již v květnu. V rámci akce budou nasvětleny všechny tři přechody pro chodce na ulici Poříčí, nacházející se mezi kruhovým objezdem na ulici Rožmitálově a mostem na Sportovní ostrov. Akce bude realizována za podpory dotačních prostředků poskytnutých z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 900 tis. Kč.

Křižovatka Poříčí – sportovní ostrov

V rozpočtu je dalších 750 tis. Kč na zajištění bezpečnosti silničního provozu. Z této kapitoly by měla financována další opatření na zvýšení bezpečnosti na křižovatce Mlýnská – Poříčí. „Ve spolupráci se SÚS JmK a dopravním inspektorátem máme zpracovaný projekt na nové průsečné řešení křižovatky. Kruhový objezd máme sice stále v plánu, ale neshodneme se v tomto na všem s dopravním inspektorátem. Nemůžeme už čekat na všechna souhlasná stanoviska. Kruhovou křižovatku bychom pak zrealizovali v rámci velkého projektu rekonstrukce hlavního tahu městem. Ten je v současnosti ve fázi zpracování investičního záměru. Vznikne ale výhledově v letech 2013–2014. Proto na této křižovatce už nyní odsuneme přechody od křižovatky. Vodorovným dopravním značením se změní jízdní pruhy a přibudou dva ostrůvky. To napomůže zvýšení bezpečnosti hlavně pro chodce,“ zdůvodnil investici do změny křižovatky místostarosta Jindřich Král.

Ve zvyšování bezpečnosti silničního provozu chce Město Blansko pokračovat i dál. V plánu je osvětlení dalšího přechodu a úprava křižovatky u hotelu Macocha na okružní podobným systémem, jaký je použit v Rájci-Jestřebí.