Město Blansko vyhlásilo zákaz vstupu do lesů

16. června 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 20148×

Rada města Blansko schválila na své 76. schůzi konané dne 16. června 2010 vydání Nařízení města č. 3/2010, kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Předmětné nařízení reaguje na kalamitní stav v lesích, který nastal po větrné bouři ze dne 12. června 2010. V lesních celcích se nachází vyvrácené, zlomené a zavěšené stromy, které stále hrozí pádem, půda po dlouhodobých deštích je podmáčená, a tím je narušena celková stabilita lesních porostů. Jde tedy o opatření z důvodu zájmu o zdraví a bezpečnost občanů.

Dočasně se zakazuje vstup do lesů v následujících katastrálních územích: Adamov, Blansko, Bukovina, Bukovinka, Habrůvka, Holštejn, Horní Lhota u Blanska, Hořice u Blanska, Jedovnice, Klepačov, Křtiny, Lažánky u Blanska, Lažany, Lipovec u Blanska, Lipůvka, Milonice u Lipůvky, Olešná u Blanska, Olomučany, Rudice u Blanska, Senetářov, Suchdol v Moravském krasu, Svatá Kateřina, Svinošice, Šebrov, Těchov, Vilémovice u Macochy.

zakázané katastry graficky
Grafický přehled zakázaných katastrů. Klikněte na obrázek pro zvětšení.

Vlastníci a správci lesů ve vyjmenovaných katastrálních územích s odkazem na toto nařízení lesní porosty zřetelně označí zákazem vstupu (zejména na začátku lesních a turistických cest) a po uplynutí doby zákazu označení odstraní.

Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem jeho vyhlášení (16. června 2010) a platí do 25. srpna 2010.