Město opraví vodovodní řad

4. června 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3434×

Hned na třech místech proběhnou rekonstrukce vodovodního řadu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Před obchodním domem Avax na Zborovcích dojde k zokruhování dvou vodovodů k vyřešení tlakových pásem. Práce za cca 1,5 mil. Kč proběhnou ve spolupráci se svazkem vodovodů a kanalizací. Po dokončení by mělo dojít ke zlepšení kvality a dodávky pitné vody.

Podobné práce budou provedeny i na vodovodu na sídlišti Sever II. Jedná se o úsek v délce asi 50 m z ulice Salmovy do Horní Palavy.

V plánu je také dobudování a vybudování vodovodu a kanalizací na Těchově.  Na tuto investiční akci je již připravený projekt. Město na něj žádá o dotaci od Jihomoravského kraje. Prodloužení veřejného vodovodu zde Město řeší asi šest let. Mělo k němu dojít již ve spolupráci s developerem a projektantem, protože zde probíhá zástavba a budování inženýrských sítí.