Nový územní plán pro Blansko zřejmě do konce roku 2011

19. června 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3826×

V druhé polovině května proběhlo výběrové řízení na projektanta Územního plánu Blansko (ÚP Blansko).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Se svými nabídkami se přihlásilo pět kanceláří a dle stanovených podmínek a kritérií byl k uzavření smlouvy o dílo vyzván ATELIER URBI, spol. s r. o. Jedná se o brněnský tým soustředěný kolem Ing. arch. Jany Benešové.

Součástí uplatněné nabídky byl i návrh termínů dílčích fází zpracování dokumentace. Sběr a vyhodnocení vstupních údajů hodlá projektant realizovat do konce července 2010.

Koncept ÚP Blansko ve variantách, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, má být k dispozici pro projednání do konce listopadu 2010. V této době již tedy bude zřejmý ucelený názor projektanta ÚP Blansko na urbanistickou koncepci řešeného území, včetně vymezení zastavitelných ploch, podmiňujících opatření a dalších prvků, definovaných prováděcími předpisy.

Další vývoj dokumentace již budou ovlivňovat závěry projednání a je zřejmé, že vlastní průběh pořizování bude podmíněn zejména kvalitou odvedené práce projektanta, tedy praktickou udržitelností odůvodnění zvoleného řešení. Projednání návrhu ÚP Blansko projektant předpokládá v období květen až srpen 2011, což představuje možnost ÚP Blansko vydat, dle původního předpokladu, do konce roku 2011.

Pokud by bylo v průběhu pořizování ÚP Blansko zřejmé, že tento předpoklad nebude naplněn, může dojít k oddělení problematiky dlouhodobě anoncované redukce návrhových ploch a samostatnému projednání podkladu v režimu Změny doposud platného Územního plánu sídelního útvaru Blansko.