Střípky ze zastupitelstva

17. června 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3188×

Přehled usnesení z posledního zasedání zastupitelstva města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem budovy bývalé školy na Obůrce České tábornické unii, která má v současné době objekt v nájmu. Podmínkou prodeje je strpění pobočky městské knihovny v jedné místnosti, zachování stávajícího účelu užívání minimálně po dobu 10 let a předkupní právo města.

Vzhledem k tomu, že se podařilo vypořádat s pozemky pod bytovými domy Údolní 15, 13, 9. května 20, došlo ke změně výměry pozemku, a proto muselo zastupitelstvo schválit nové znění smluv u  prodávaných bytů v těchto domech.

Zastupitelstvo souhlasilo s prodejem 11 volných bytů zájemcům dle výše nabídnuté ceny.

Zastupitelstvo schválilo dotace z rozpočtu města sportovním jednotám na provoz a sportovní soutěže. Byly schváleny dotace na akce v rámci zahraničních styků a dotace Diecézní charitě na sociální služby.

Zastupitelstvo schválilo hospodaření Města Blansko za rok 2009 bez výhrad a  vzalo na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009, která též neshledala žádná pochybení.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu, který má Blansko zpracován na období 2003–2013.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků města, které pro město provádí investiční společnost Atlantik Asset Management. Stav portfolia k 31. 12. 2009 byl 58.095.897 Kč a při porovnání se stavem k 31. 12. 2008 činí zisk 4,63 %.

V rámci rozpočtových opatření rozhodlo zastupitelstvo, že budou provedeny opravy následujících komunikací: ul. Žižkova, L. Janáčka, horní část ul. 9. května, Pražská, dále části komunikací na Češkovicích, Lažánkách, Hořicích, křižovatka ulic Bezručova a Mánesova, křižovatka ulic Masarykova a Hybešova. Budou provedeny i  opravy chodníků: na ul. Žižkova, Okružní, Rodkovského, Mánesova a  Jiráskova.

V krytých lázních bude z důvodu bezpečnosti plavců opravena stěna (včetně odstranění mozaiky) a opraveny startovací bloky.

Z výtěžku z výherních hracích přístrojů bude realizována např. výměna oken na budově Sladkovského 2b, rekonstrukce elektroinstalace v  jevištním prostoru Dělnického domu. Město též poskytuje dotaci na restaurování ikon v dřevěném kostelíku.

Zastupitelstvo stanovilo pro volební období 2010–2014 opět 25 členů zastupitelstva města.