Školy o prázdninách čekají opravy

12. července 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3608×

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy zajišťuje údržbu budov základních škol, mateřských škol a kulturních zařízení v majetku města Blanska. Časově a stavebně nejnáročnější akce jsou směrovány především do letních měsíců.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Také v průběhu letních prázdnin roku 2010 bude realizována řada akcí, které přispívají ke zkvalitnění materiálních podmínek pro činnost organizací v oblasti školství, kultury a společenského života v našem městě.

Vybudováním a zřízením dvoutřídní MŠ v přístavbě budovy ZŠ Dvorská 26 vznikne 50 nových míst pro děti v mateřské škole, která bude sloužit od září 2010. Náklady dosáhnou částky cca 6 mil. Kč.

Na odloučeném pracovišti ZŠ a MŠ Salmova v Dolní Lhotě bude dokončena výměna oken v budově základní školy. Náklady dosáhnou částky 377 tis. Kč. Současně bude zahájena výměna oken v budově mateřské školy, náklady jsou kalkulovány na 388 tis. Kč.

Další finanční prostředky budou použity na pokračování opravy střechy na hlavní budově ZŠ T. G. Masaryka, Rodkovského a na přístavbě ve dvoře. Náklady dosáhnou částky cca 800 tis. Kč.

V budově ZŠ Erbenova se bude pokračovat ve výměně oken (330 tis. Kč). Celkem je na údržbu základních škol v rozpočtu města na rok 2010 vyčleněna částka 2 800 tis. Kč.

I v letošním roce se pokračuje v postupné výměně žákovského nábytku ve třídách základních škol za 550 tis. Kč.

V budově MŠ Těchov budou vyměněna otopná tělesa a provede se zastřešení nad hlavním vchodem (náklady 75 tis. Kč). U budovy MŠ Rodkovského bude zrekonstruováno schodiště a budou provedeny úpravy střechy proti holubům (cca 600 tis.Kč).

V budově MŠ Divišova proběhne malování tříd a opraví se sprchový kout (120 tis. Kč). Náklady na oprava bazénu v budově MŠ Údolní dosáhnou částky 335 tis. Kč. V budově MŠ Dvorská se bude pokračovat ve výměně oken a dveří a opraví se střecha (590 tis. Kč). Na údržbu mateřských škol byla v rozpočtu města Blanska na rok 2010 vyčleněna částka 2.800 tis. Kč.

Na školní zahrady MŠ Rodkovského, MŠ Těchov a MŠ Divišova budou nakoupeny herní prvky za 230 tis. Kč.

Na budově Dělnického domu byla provedena oprava nátěru po sprejerech, bude provedena částečná izolace budovy a oprava elektroinstalce na jevišti (530 tis. Kč).

Z rozpočtu Města bude spolufinancováno společně s dotací z Jihomoravského kraje (250 tis. Kč) vybudování schodiště do zpřístupněných sklepních prostor Muzea Blansko.

Do městské části Olešná bude zakoupena závěsná houpačka za 53 tis. Kč.

Oprava střechy na kuželně na Údolní ulici si vyžádá částku 265 tis. Kč, v Dolní Lhotě bude opraven kříž (28 tis. Kč), další prostředky jsou v rozpočtu Města vyčleněny na údržbu místních rozhlasů a na provoz občanských aktivit.