Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu

29. července 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3357×

Město Blansko ve spolupráci se společností SITA CZ a.s. pro Vás opět připravili individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlé květiny a další neživočišné kuchyňské odpady.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pozor! Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)!

Žádáme proto občany, aby tento druh odpadu nebyl ukládán do odpadových nádob na směsný komunál, ale uložen do pevných igelitových pytlů odpovídající nosnosti a přistaven v den svozu do 7 hod. ráno ke komunikaci, a to pouze v následující termíny.

Svoz bude prováděn vždy v Blansku a městských částech v tyto dny:

Ve městě Blansku v úterky:
10.8.; 24.8.; 7.9.; 21.9.; 5.10.; 19.10.; 2.11; 16.11.; 30.11. 2010

V městských částech ve středu:
11.8.; 25.8.; 8.9.; 22.9.; 6.10.; 20.10.; 3.11.; 18.11. (výjimečně ve čtvrtek kvůli svátku); 1.12. 2010.

Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Ostrova, kde není možné zpracování jakýchkoli příměsí z dřevin. Dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) můžete uložit v následném přistavení VOK v měsíci září nebo v provozních hodinách na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě nebo na ul. Na Brankách.

Upozorňujeme, že dřevní odpad nebude posádkou svozového vozidla odvážen a jeho přistavení bude posuzováno jako vytváření černé skládky s příslušnými postihy.