Podnikatelům přidělí identifikační čísla provozoven

28. srpna 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 4911×

Od 1. 7. 2010 přidělují živnostenské úřady podnikatelům pro každou jejich provozovnu „identifikační číslo provozovny“ (IČP), které jsou povinni používat. Tuto povinnost ukládá zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedná se o desetimístné číslo, které obdrží podnikatel při oznámení zahájení činnosti v provozovně živnostenskému úřadu. Pokud oznámí více provozoven, obdrží samostatné identifikační číslo provozovny ke každé své provozovně.

Tímto identifikačním číslem provozovny pak bude povinen, navíc ke stávajícím údajům, provozovnu označit. Podnikatelům, kteří mají již provozovnu nebo provozovny zřízeny před 1. 7. 2010, přidělí postupně živnostenský úřad identifikační číslo provozovny, a to buď při nejbližší návštěvě živnostenského úřadu, nebo dodatečně písemným sdělením.

Podnikatel je povinen takto přidělené identifikační číslo provozovny začít užívat nejpozději od 1. 8. 2011.

Doporučujeme všem podnikatelům, aby si zkontrolovali ve veřejně přístupném živnostenském rejstříku na adrese www.rzp.cz, zda provozovny oznámené živnostenskému úřadu jsou aktuální.

Připomínáme podnikatelům povinnost oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu předem, to znamená před vlastním zahájením nebo ukončením činnosti v provozovně.