Příspěvky z rozpočtu na sociální služby a humanitární pomoc

20. srpna 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3075×

Město Blansko poskytuje ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V souvislosti s připravovaným rozpočtem města na rok 2011 oznamujeme všem poskytovatelům sociálních služeb podmínky a termín předložení žádostí.

Formulář žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Blansko v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci a seznam příloh k žádosti tvoří přílohu č. 1 a 2 Směrnice č. 3/2005 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3.

Žádost (směrnici) si můžete stáhnout na stránce s formuláři.

Vyplněné žádosti s přílohami, v souladu se směrnicí, zašlete do 20. 9. 2010 na MěÚ Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1, Blansko, kancelář č. 20.