Střípky ze zastupitelstva

20. září 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3024×

Krátký komentář starostky města Blanska Jaroslavy Králové k některým usnesením schváleným na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zastupitelstvo města souhlasilo:

  • s odprodejem pozemků za účelem zastavění částí pětipodlažního bytového domu  na rozmezí ul. 9. května a ul. Erbenovy
  • s prodejem objektu č. p. 78 (restaurace Sýpka) Ing. Chládkovi. Kupující je vlastníkem nedaleké budovy (bowling). Sýpka bude i nadále sloužit podobnému účelu jako doposud.
  • s prodejem dalších 10 volných bytů. Převážně se jedná o byty v bytových domech na ul. 9. května a Údolní.
  • s bezplatným členstvím Města Blansko v Okresní hospodářské komoře Blansko. Smyslem členství je možnost zlepšit vzájemnou informovanost a spolupráci mezi oběma subjekty.

Zastupitelstvo města schválilo Dohodu o spolupráci při propagaci turistické destinace Moravský kras a okolí mezi Blanskem, Boskovicemi a firmou K Brewery Trade a.s., což je nový vlastník Pivovaru Černá Hora. Narozdíl od předchozí smlouvy se jedná pouze o rámcovou smlouvu a konkrétní forma spolupráce bude vždy upravena k jednotlivým akcím.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí stav zhodnocování volných finančních prostředků města k 30. 6. 2010 firmou Atlantik Asset Management investiční společnost a. s. Do firmy byly vloženy finanční prostředky 1. 8. 2001 ve výši cca 61 mil. Kč. V uplynulých letech Město čerpalo z těchto finančních prostředků  20 mil. Kč na spolufinancování akcí, pro které byly získány dotace z fondů EU.  Současná hodnota portfolia činila ke 30. 6. 2010 cca 58 mil. Kč.

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR podle jiného právního předpisu. Jedná se o změnu předchozí obecně závazné vyhlášky, neboť nabyl účinnosti nový zákon č. 183/2010 Sb., který umožňuje obcím zpoplatnit nejen výherní hrací přístroj, ale i jiné herní zařízení (videoloterijní terminál). Poplatek za každé herní zařízení stanovuje vyhláška na částku 5000 Kč na ¼ roku.