Blansko plánuje nový turistický web

5. října 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3218×

Nebudovat vlastní expozici na veletrhu v Brně a ušetřené peníze raději investovat do kvalitní turistické internetové prezentace – takový je záměr Města Blansko pro příští rok.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Veletrh v Brně neopouštíme, pouze se vracíme k systému jako před šesti lety, kdy jsme vystavovali na krajské expozici,“ upřesňuje vedoucí odboru kancelář tajemníka Jiří Kučera.

Oddělení cestovního ruchu si letos v červenci udělalo velké dotazníkové šetření u všech subjektů cestovního ruchu na Blanensku. Bylo jich asi 65 – obce, instituce, podnikatelé apod. Výsledky měly prozradit, jak se ke společné expozici staví, zda se budou na ní podílet finančně nebo jiným způsobem. Ale jen malá část oslovených subjektů reagovala a i z tohoto mála jich bylo jen pár ochotno se podílet finančně. Expozici by tak táhl rozpočet Města Blansko, což je neúnosné.

„Protože v propagaci spolupracuje Blansko s městem Boskovice, zjišťovali jsme, jaká je situace tam. I v Boskovicích je ale situace obdobná. Zaznívají tam hlasy jak pro, tak proti účasti na veletrhu,“ srovnává Kučera. Po konzultaci s kolegy z Boskovic, kteří zajišťovali druhou polovinu expozice (loni byla již expozice bez účasti Pivovaru Černá Hora), si všichni museli položit otázku jak dál.

Návštěvnost veletrhu pomalu klesá a stále větší roli hraje jednoduchý přístup k informacím přes internet. Veletrhy cestovního ruchu vznikly někdy před dvaceti lety, kdy ještě nikdo nevěděl, co to je internet, co znamená web. Dnes už to všichni vědí a také do informační kanceláře jezdí turisté vybaveni informacemi, které si našli na internetu, a chtějí si ujasnit jen detaily.

Výše zmíněné důvody vedly k rozhodnutí neinvestovat vysokou částku jen do čtyřdenní akce, jejíž dopad na zvýšení návštěvnosti regionu je diskutabilní. Navíc veletrh v Brně znamená v drtivé většině laické návštěvníky z Brna a okolí, kteří Moravský kras a okolí beztak znají. Naopak se jeví vhodnější vybudovat kvalitní prezentaci, která bude všem dostupná po celý rok.

„Pro Blansko je efektivnější zůstat na veletrhu jen v rámci expozice Jihomoravského kraje s malým stánkem, kde zabezpečíme s městem Boskovice informace o našem regionu a dáme k dispozici návštěvníkům propagační materiály. Obdobně tomu bude na veletrzích Slovakiatour v  Bratislavě a Holidayworld v Praze. Spolupráce s Boskovicemi tak pokračuje dál,“ ujišťuje Kučera a dodává, že nedávno zastupitelstva Blanska a Boskovic schválila nové znění trojdohody o spolupráci mezi Blanskem, Boskovicemi a Pivovarem Černá Hora. Nové znění dává všem subjektům větší volnost v tom, jaké společné akce se uskuteční. Trojdohoda deklaruje vůli všech stran ke vzájemné spolupráci v oblasti propagace regionu. Společné akce nejsou již v textu jmenovitě uvedeny, ale na každou bude uzavřena samostatná dohoda.

Blanensko.cz
Současná podoba webu Blanensko.cz.

Peníze, které by šly jinak na stavbu velkého samostatného stánku, budou využity na kvalitní webovou prezentaci Blanenska, která tu zatím scházela a kde se bude moci prezentovat město Blansko, Moravský kras a později, až se vše rozjede i obce a další subjekty z oblasti cestovního ruchu z celého regionu. Web by měl být hotový na začátku příští turistické sezony, tedy v dubnu 2011. To by měly být přístupné základní informace, které postupně doplní další moduly a služby, např. on-line objednávání vstupenek, ubytování nebo prodej propagačních předmětů pomocí e-shopu. K vidění bude na adrese www.blanensko.cz, kde je v současné době vystavena elektronická podoba tištěných tématických propagačních materiálů.

Opustit všechny veletrhy ale Město Blansko nehodlá. Rýsuje se záměr mít vlastní stánek namísto brněnského veletrhu na jiných rozvíjejících se regionálních veletrzích v České republice. A to především proto, že jsou v regionech, kde nemají takové povědomí o Moravském krasu. Jedná se o veletrhy cestovního ruchu v Ostravě a Plzni. Na nich je možné za podstatně nižších nákladů informace o Moravském krasu prezentovat.