Kácení dřevin rostoucích mimo les

19. října 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3571×

S blížícím se obdobím vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku, začínají na odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Příslušné formuláře „Žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les“ pro občany i podnikatelské subjekty jsou k dispozici buď přímo na odboru životního prostředí anebo podatelně v Blansku na nám. Republiky 1 nebo na internetových stránkách města Blanska.

Obecně platí, že o kácení dřevin může místně příslušný úřad požádat vlastník pozemku, na kterém předmětná dřevina roste, nebo nájemce pozemku se souhlasem jeho vlastníka.

Vlastní žádost obsahuje jméno a adresu žadatele včetně data narození, doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům i dřevinám, specifikaci dřevin určených ke kácení (druh, počet, velikost plochy keřových porostů včetně situačního nákresu, obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí) a zdůvodnění žádosti.

Důvodem k pokácení dřeviny však není kupříkladu stínění nemovitosti anebo padání listí do střešních okapových žlabů.

Pro úplnost je nutno uvést, že pokácet dřevinu rostoucí mimo les bez povolení místně příslušného úřadu může každá osoba, která je vlastníkem a současně uživatelem pozemku, a to pouze v případě, že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je menší než 80 cm.

Bez povolení lze vykácet keřové porosty o souvislé ploše do 40 metrů čtverečných. Současně však musí být splněna podmínka, že dřeviny nenáleží do významného krajinného prvku, nerostou ve zvláště chráněném území a nepatří k památným stromům.

V uplynulém období vegetačního klidu na přelomu let 2009/2010 vydal odbor životního prostředí MěÚ Blansko celkem 46 rozhodnutí k pokácení 102 kusů stromů a 112 m2 keřů rostoucích mimo les na území města Blanska a jeho městských částí. Za pokácené dřeviny bylo nařízeno provedení náhradní výsadby v celkovém počtu 125 kusů stromů a 176 m2 keřových porostů.

Dále vydal i šest rozhodnutí, kterými požadované kácení dřevin rostoucích mimo les zakázal. Důvodem zákazu kácení dřevin byl vesměs jejich dobrý zdravotní stav, v některých případech bylo pouze doporučeno prořezat poškozené a suché větve.