Základní a mateřské školy – statistika

12. října 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 4106×

Do působnosti MěÚ Blansko patří 22 základních škol (z toho 9 neúplných) a 32 mateřských škol, z toho je 13 organizačně začleněno do základních škol jako jejich součást.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Základní školy

Ve školním roce 2010/11 plní na základních školách povinnou školní docházku ve 206 třídách 3.784 žáků, z toho je 27 tříd a 377 žáků na neúplných základních školách.

  1. stupeň: 127 tříd 2.235 žáků
  2. stupeň: 79 tříd 1.549 žáků

Ve srovnání s předchozím školním rokem se počet žáků plnících povinnou školní docházku zvýšil o 34, počet tříd se zvýšil o čtyři. Je to poprvé od školního roku 1996/97, kdy došlo ke zvýšení počtu žáků v základních školách (v loňském roce byl ještě úbytek 115 žáků). Do 1. ročníku nastoupilo 509 dětí, což je o 33 víc ve srovnání s předcházejícím školním rokem.

Nejvíce prvňáčků zahájilo nový školní rok na ZŠ T. G. M. Blansko, a to 87. 1. ročník je také nejpočetnějším ročníkem, nejméně žáků je v ročníku 6. (358 žáků). Podle počtu žáků je největší školou ZŠ T. G. M. Blansko, Rodkovského 2, ve které plní povinnou školní docházku 503 žáků 1.–9. ročníku, nejmenší pak ZŠ Bukovina s 27 žáky 1.–5. ročníku.

Na blanenských základních školách zahájilo nový školní rok 1.445 žáků v 72 třídách, z toho bylo 188 prvňáčků. Ve srovnání s loňským školním rokem se celkový počet žáků zvýšil o 10 (v loňském roce úbytek 46 žáků), do prvního ročníku nastoupilo o 15 dětí více. I na blanenských základních školách je nejpočetnějším první ročník. Nejméně žáků, a to 139, je v osmém ročníku.

Mateřské školy

Do rejstříku škol byla zařazena jednotřídní Mateřská škola Petrovice a dvoutřídní mateřská škola při Základní škole Blansko, Dvorská 26. Kapacita pro předškolní vzdělávání byla zvýšena na mateřských školách v Černé Hoře, v Doubravici nad Svit., ve Křtinách a v Ostrově u Macochy. Mateřské školy zajišťují ve školním roce 2010/11 předškolní vzdělávání pro 1.734 dětí v 74 třídách. Ve srovnání s předchozím školním rokem se počet tříd zvýšil o sedm a počet dětí o 123. Podle počtu dětí je největší školou MŠ Blansko, Rodkovského 2a, v sedmi třídách je zapsáno 182 dětí, nejmenší pak jednotřídní MŠ Žďár s 15 dětmi.

V mateřských školách v Blansku zahájilo nový školní rok ve 25 třídách 617 dětí, což je ve srovnání s loňským rokem o 50 víc. Kapacita blanenských mateřských škol je plně využitá.