Město nabízí možnost likvidace biologicky rozložitelného odpadu

29. listopadu 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3274×

Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů (kompostárna) bude dokončena v květnu 2011 a k tomuto datu bude ukončen i „jarní“ cyklus zkušebního provozu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko předpokládá zahájení výkupu biologicky rozložitelných odpadů od právnických osob a okolních obcí přibližně k témuž datu. Ceníky a přesné datum zahájení budou stanoveny začátkem roku 2011.

Stavba je situována nad stávající čistírnou odpadních vod Blansko. Realizována byla v rámci Operačního programu Životního prostředí v 5. výzvě v prioritní ose 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží, podosa 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. Stavba byla zahájena v květnu 2010.

Celkové stavební náklady vč. DPH: cca 47 mil. Kč. Očekávaná výše dotace na stavební náklady uznatelné: cca 15 mil. Kč.

logo operační program životní prostředí