Myslivost na Blanensku

28. listopadu 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 4466×

Současné období mysliveckého roku je především časem honů na drobnou zvěř a také naháněk na zvěř černou. Ve správním území obce s rozšířenou působností Blansko, se nachází 28 honiteb, které hospodaří na výměře 11.400 ha zemědělské půdy a 23.100 ha půdy lesní.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Prováděná sčítání zvěře, ale i výsledky minulých honů, potvrzují přetrvávající nízké stavy drobné zvěře. Koroptve, přestože se již řadu let neloví, se vyskytují v minimálním množství jen v několika lokalitách. Stavy zajíců se též, i přes jejich v podstatě nízký odlov, nezvyšují. Obdobné to je i u bažantů, kterých je o něco více pouze v honitbách, kde dochází k zazvěřování z umělých odchovů.

Na dobré úrovni se z hlediska kvality chovu v jednotlivých honitbách jeví zvěř srnčí. Díky příhodným podmínkám a dostatku potravy se podstatně zvýšily stavy černé zvěře, která se v honitbách musí regulovat zvýšeným odstřelem. Z toho důvodu se na ni pořádají naháňky, které patří co do počtu ulovené zvěře k nejúspěšnějším.

V tomto období se však nekonají pouze hony, ale začíná i příprava na přikrmování zvěře v zimě. Ve zmíněných honitbách je vybudováno a provozováno 417 krmelců, 155 zásypů, 476 slanisek a 85 napajedel.

Na závěr snad ještě připomínka pro veřejnost. V období honů by každý návštěvník přírody měl mít na zřeteli zvýšenou pozornost a opatrnost. V zimním období by pak lidé neměli zvěř u krmelců zbytečně rušit, neboť právě přečkání zimy pro ni, zejména při vydatné sněhové pokrývce, není vůbec lehké.