Připomínky k MHD Blansko

17. prosince 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 4008×

Vážení občané, jak již všichni víte, od 12. 12. 2010 byl ve městě Blansku zaveden nový systém MHD. Tímto si vás dovolujeme požádat o zasílání připomínek, a to jak záporných, tak i kladných na odbor KOM MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Připomínky můžete zasílat písemně e-mailem na vitek@blansko.cz nebo sdělit telefonicky na čísle 516 775 196, případně osobně v úřední dny na odboru komunální údržby v budově MěÚ Blansko, nám. Svobody 3.

Jednotlivé připomínky budou shromažďovány a v druhé polovině měsíce ledna vyhodnoceny. Se závěry budete následně seznámeni. Proto v současné době nebudeme na připomínky jednotlivě odpovídat.

Do dnešního dne nám byly zaslány připomínky týkající se zejména:

  • Propojení sídliště Zborovce a Sever hlavně ve směru Sever – Zborovce v době, kdy končí vyučování

  • Zajíždění ranních spojů na lince 152 bez přestupu na autobusovém nádraží k poliklinice