Výběrové řízení: referent majetkové správy a řidič osobního automobilu

10. prosince 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 4935×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent majetkové správy a řidič osobního automobilu v odboru hospodářské správy MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • středoškolské vzdělání s výučním listem

Další požadované předpoklady:

 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • organizační schopnosti
 • profesionální a korektní vystupování
 • znalost práce na PC – textový a  tabulkový editor, internet, e-mail
 • řidičský průkaz sk. B, praxe v řízení
 • orientace v dokumentacích vozidel
 • ochota učit se novým věcem

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou nástup k 24. 1. 2011 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími, platová třída 5

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 3. 1. 2011

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „OHS – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 3
678 24 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

V Blansku dne 9. 12. 2010

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko