Vyhodnocení Dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2011

10. ledna 2012, zprávy z MěÚ, přečteno: 2808×

V září 2011 proběhlo mezi občany města Blanska dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak jsou občané spokojení s činností Městského úřadu Blansko a s vybranými službami, které občanům poskytuje. Stručný přehled nejdůležitějších výsledků dotazníku vám nyní předkládáme.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Přestože možnost vyplnit dotazník využila jen poměrně malá skupina z potenciálních respondentů, vedení města děkuje všem, kteří tak učinili, neboť i to je jedna z důležitých forem jakou se mohou občané na správě města podílet.

Některé z námětů vznesených občany byly zohledněny v přípravách rozpočtu na rok 2012, jiné budou naopak vyžadovat více času na přípravu, zajištění jejich financování a realizaci.

Výsledky dotazníku každopádně představují důležitou zpětnou vazbu, ale také určitý odrazový můstek pro sledování trendu, jakým se budou jeho výsledky  a náměty občanů ubírat v dalších letech. Záměrem vedení města je totiž tento dotazník každoročně na podzim opakovat a dosažené meziroční výsledky srovnávat.

Počet odevzdaných dotazníků: 141
Z toho mužů: 58
Z toho žen: 71
Neuvedeno pohlaví: 12
Průměrný věk respondentů (tam, kde byl uveden): 51,3 roků

Dosažené průměrné známky

Míra spokojenosti s (se)průměrná dosažená známka
1) obecně s kvalitou služeb a poradenství  MěÚ 2,77
2) s rozsahem úředních hodin na MěÚ Blansko 2,47
3) s vlídností a přístupem zaměstnanců města 2,58
4) s čekací dobou vyřízení podání na MěÚ 2,82
5) s mírou nestrannosti úředníků MěÚ Blansko 2,74
6) s  informačním systémem v budovách MěÚ 2,28
7) s přehledností a dostupností formulářů MěÚ 2,19
8) s možností využití služeb úřadu přes internet 2,46
9) s úrovní stránek  www.blansko.cz 2,47
10) s prací Městské policie Blansko 2,81
11) s obsahem Zpravodaje města Blanska 2,31
12) s vysíláním Televize Blansko 2,27
13) s prací Informační kanceláře Blanka 2,03
14) s možnostmi parkování u budov MěÚ 3,29
15) s bezbariérovostí budovy nám. Republiky 1 2,11
16) s bezbariérovostí budovy nám. Svobody 3 2,98
17) s kvalitou informací poskytovaných MěÚ 2,57
18) s transparentností činností MěÚ 2,97
19) s mírou zapojení občanů do rozhodování 3,38
20) s vlivem MěÚ na kvalitu života občanů města 3,06

Nejlépe hodnocená oblast:

13. otázka – práce Blanenské informační kanceláře Blanka.

Nejhůře hodnocená oblast:

19. otázka – míra zapojení občanů do rozhodování.

EU – operační program lidské zdroje