Druhá aktualizace ÚAP 2012

13. března 2012, zprávy z MěÚ, přečteno: 3103×

V listopadu roku 2010 byla dokončena tzv. první úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

První ÚAP byly zpracovány v listopadu 2008 a povinnost zajišťovat pravidelné aktualizace vyplývá pro úřad územního plánování (dále ÚÚP), kterým je Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební úřad MěÚ Blansko, z ustanovení §28 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění. V roce 2012 má být dokončena další úplná aktualizace ÚAP ORP Blansko. V současné době ÚÚP vyzval poskytovatele údajů o dodání aktuálních údajů o území. Tyto údaje jsou s každou aktualizací více zpřesňovány, postupně jsou rovněž dodávány údaje nové, které od prvních UAP z roku 2008, zatím nebyly poskytnuty. ÚAP jsou pořizovány pouze v rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů, z tohoto důvodu nejsou poskytovány v takové podrobnosti, aby mohly být přímo použity pro účely zpracování projektových dokumentací předkládaných k žádosti o územní řízení nebo stavební povolení. ÚAP mají v tomto případě pouze informativní charakter, lze však z nich získat základní přehled o limitech v území. V současné době jsou ÚAP zveřejněny pouze ve formátu pdf na adrese https://www.blansko.cz/urad/odbory/stavebni/uap.php ÚÚP však připravuje rovněž zveřejnění ÚAP formou mapových služeb.