Zpoplatňování zdrojů znečišťování ovzduší

27. března 2012, zprávy z MěÚ, přečteno: 3482×

Každoročně v termínu do 31. března mají dle zákona o ochraně ovzduší provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší povinnost předat na příslušný správní orgán podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko rozhoduje o výši poplatku provozovatelů vyjmenovaných malých zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou umístěny na území města Blansko. V loňském roce zpoplatnil celkem 14 provozovatelů, kterým za rok 2011 vyměřil poplatky v souhrnné výši 10 tisíc korun. U těchto malých zdrojů, které slouží výhradně k podnikatelské činnosti, byly zpoplatněny pouze emise těkavých organických látek a tuhých znečišťujících látek v zákonem určeném rozmezí sazeb.

Dále rozhoduje i o výši poplatku provozovatelů středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší na území celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko. Tito provozovatelé již druhým rokem zasílají oznámení o výpočtu poplatku spolu se souhrnnou provozní evidencí elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.

V roce 2011 odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko vyměřil poplatky ve výši 84 tisíc korun celkem 96 provozovatelům středních stacionárních zdrojů, kteří provozovali celkem 213 středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Z toho 11 provozovatelům středních stacionárních zdrojů vyměřil zálohy na poplatky ve výši 74 tisíc korun.