Den učitelů na radnici

2. dubna 2012, zprávy z MěÚ, přečteno: 6249×

Starosta a místostarosta Blanska se na Den učitelů setkali s vybranými učiteli z blanenských základních škol.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Učitelé od vedení města obdrželi kytičku a pamětní list. Dále pak setkání probíhalo v neformálním duchu. Témata týkala např. financí pro školy i platů učitelů, potřebného vybavení, ale i oprav škol.

přijetí učitelů

K přijetí byli letos řediteli škol navrženi tito pedagogičtí pracovníci:

  • Dagmar Bačkovská, učitelka ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17
  • Zdeněk Doležel, učitel ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17
  • Mgr. Lenka Laštůvková, učitelka ZŠ T.G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2
  • Mgr. Petra Ocetková, učitelka ZŠ T.G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2
  • Mgr. Světlana Jakubcová, učitelka ZŠ Blansko, Erbenova 13
  • PaedDr. Zdeňka Kalová, učitelka ZŠ Blansko, Erbenova 13
  • Mgr. Martin Weinhöfer, učitel ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26
  • Mgr. Eva Gregorová, učitelka ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

přijetí učitelů

A na základě čeho jsou učitelé pro toto setkání vybíráni? Aspektů, které ředitelé berou v potaz, je mnoho. Například netradiční formy výuky dětí, pečlivost a obětavost, činnost pro školu, zapojení do projektů, dosažené výsledky, tvořivý přístup k výuce i tvorbě výukových materiálů, ale také aktivní práce s chronicky nemocnými dětmi nebo s dětmi s poruchami učení.