Budování sběrných dvorů odpadů na Blanensku

4. října 2012, zprávy z MěÚ, přečteno: 4109×

Výstavbou nových sběrných dvorů dochází k rozšíření infrastruktury v oblasti odděleného sběru vybraných druhů odpadů, a tím k podpoře materiálového a energetického využívání odpadů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Základním článkem Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v Jihomoravském kraji se stala síť sběrných dvorů, ve kterých lze ukládat jednotlivé druhy odpadů kategorií ostatních i nebezpečných do určených sběrných nádob.

V současné době mají ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko vybudován sběrný dvůr města Adamov (provozovatel GAMA J+P s. r. o.), Blansko (2 sběrné dvory, které provozují SITA CZ a. s. resp. A.S.A. s. r. o.), Rájec-Jestřebí (provozovatel SITA CZ a. s.), městys Černá Hora (provozovatel městys Černá Hora), obce Ráječko (provozovatel SITA CZ a. s.) a Rudice (provozovatel AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.).

V sobotu 22. září tohoto roku obec Vavřinec slavnostně otevřela nový sběrný dvůr v místní části Veselice. Městys Jedovnice plánuje otevření sběrného dvora v příštím roce.

odbor životního prostředí