Upozornění společenstva kominíků

28. října 2012, zprávy z MěÚ, přečteno: 5449×

Společenstvo kominíků České republiky zaslalo na Městský úřad Blansko dopis, ve kterém upozorňuje na nekalé praktiky některých „podnikavců“ v souvislosti s platným nařízením vlády
č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Tento předpis sice obsahuje ustanovení o odborné způsobilosti osob oprávněných provádět revize a kontroly spalinových cest, které však někteří rádoby podnikatelé vlastnící živnostenský list na řemeslnou živnost Kominictví obcházejí tím, že si najímají další osoby bez oprávnění ke kominické činnosti a bez nezbytných odborných vlastností. Tyto osoby provádějí kominické služby neodborně, amatérsky a bez znalosti technologických předpisů, což ve svém důsledku může znamenat riziko jak pro zdraví, tak pro majetek občanů.

Z toho důvodu Společenstvo kominíků České republiky doporučuje všem občanům, v případě nabídek hromadné kontroly a čištění spalinových cest, důkladně prověřit odbornou způsobilost osob nabízejících tyto služby. K tomuto je možné použít např. internetové stránky společenstva www.skcr.cz dále www.AresRegistr.cz nebo tel.: 602 285 022.