Myslivost na Blanensku

7. prosince 2012, zprávy z MěÚ, přečteno: 3777×

Současné období mysliveckého roku je především časem honů na drobnou zvěř a také naháněk na zvěř černou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Ve správním území obce s rozšířenou působností Blansko se nachází 28 honiteb, které hospodaří na výměře 35.867 ha honebních ploch.

Prováděná sčítání zvěře ale i výsledky minulých honů potvrzují přetrvávající nízké stavy drobné zvěře. Koroptve, přestože se již řadu let neloví, se vyskytují v minimálním množství jen v několika lokalitách. Také stavy zajíců, i přes jejich v podstatě nízký odlov, se nezvyšují. Obdobné to je i u bažantů, kterých je o něco více pouze v honitbách, kde dochází k zazvěřování z umělých odchovů. Na dobré úrovni se z hlediska kvality chovu v jednotlivých honitbách jeví zvěř srnčí. Díky příhodným podmínkám a dostatku potravy se podstatně zvýšily stavy černé zvěře, která se v honitbách musí regulovat zvýšeným odstřelem.

Z toho důvodu se na ni pořádají naháňky, které patří co do počtu ulovené zvěře k nejúspěšnějším. V tomto období se však nekonají pouze hony, ale začíná i příprava na přikrmování zvěře v zimě. Ve zmíněných honitbách je vybudováno a provozováno 404 krmelců, 152 zásypů a 69 napajedel.

Na závěr snad ještě připomínka pro veřejnost:

V období honů by každý návštěvník přírody měl mít na zřeteli zvýšenou pozornost a opatrnost.

V zimním období by pak lidé neměli zvěř u krmelců zbytečně rušit, neboť právě přečkání zimy pro ni, zejména při vydatné sněhové pokrývce, není vůbec lehké. Velmi často zvěř ruší volně pobíhající psi v honitbách. Jejich majitelé by si měli uvědomit, že zvěř potřebuje mít klid nejen v zimě, která je pro ni obdobím nouze, ale i na jaře, v době vyvádění mláďat.