S novým rokem vstupuje v Blansku v platnost zákaz podomního prodeje zboží

19. prosince 2012, ostatní, přečteno: 5455×

Prvním dnem nového roku vstoupí v platnost Nařízení č. 4 vydané Radou města Blanska. Jedná se o nový Tržní řád, který stanoví podmínky nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovny na území města. Nejdůležitějším bodem je zákaz podomního a pochůzkového prodeje zboží.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Nařízení přímo říká: Na území města Blansko je zakázán podomní prodej zboží. Na území města Blansko je zakázán pochůzkový prodej zboží. Zákaz podomního prodeje zboží a pochůzkového prodeje zboží se netýká prodeje zboží, který je realizován podle zvláštního právního předpisu. To znamená, že lze např. pořádat úředně schválené sbírky.

Ke stažení: Oznámení o zákazu prodeje

Starostou podepsané oznámení o zákazu podomního prodeje, které si můžete v případě zájmu stáhnout a vytisknout a vyvěsit v bytových domech např. na nástěnky nebo přímo na vchodové dveře, abyste tak případné podomní prodejce předem upozornili na protiprávnost podomního prodeje v Blansku, a ti nemohli namítat, že o tom nevěděli.

„Zavedení tohoto nařízení si vyžádala doba, ve které žijeme,“ je přesvědčený ředitel městské policie Martin Lepka a dodává, „Bohužel někteří jedinci zneužívají důvěřivosti zejména starších a nebo méně informovaných lidí a podvodným jednáním nebo jednáním odporujícím dobrým mravům nabízejí a prodávají různé zboží nebo služby. Nemluvě o skupině občanů, kteří vlastně nic neprodávají a jen se pod touto záminkou vloudí do bytu s jasným cílem okrást důvěřivého člověka.“ 

Nové nařízení přesně vymezuje tržiště na území města a stanovuje i maximální počet prodejních míst. Pro konání pravidelných pátečních jednodenních trhů je to část ulice Hybešovy a Havlíčkovy s celkem 60 místy. Pro farmářské trhy pak část náměstí Republiky s max. 40 prodejními místy. Obě tržiště jsou vyznačena na mapách v přílohách nařízení. Nechybí ani pravidla pro zajištění provozu tržiště a stanovení povinností a pravidel pro prodejce. Případné nedostatky se řeší podle zákona o přestupcích.

farmářské trhy
Farmářské trhy na náměstí Republiky si získaly velkou oblibu.

Je v něm specifikováno také zboží, které lze na povolených trzích nabízet. Upřesňuje i produkty, které jsou vyloučeny z prodeje na farmářských trzích, což jsou importované produkty a spotřební a průmyslové zboží, textilní, kožedělné a obdobné výrobky (vyjma tuzemské řemeslné výroby).

S prodejci různého spotřebního zboží pochybného původu a kvality se strážníci setkávali dříve. Dnes ale převažují zprostředkovatelé, kteří se snaží nalákat na výhodné uzavření smlouvy např. na telefonické služby, dodávku energií a podobně. „S takovými oznámeními se městská policie setkává relativně často, zejména, když jsou prodejci neodbytní nebo jinak podezřelí. Strážníci pak při samotném šetření na místě většinou nezjistí žádné porušení právních předpisů, prodejce poučí a ti místo opustí, samozřejmě pokračují někde jinde,“ popisuje současnou praxi Martin Lepka.

Nové nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje by mohlo alespoň částečně výše uvedené problémy eliminovat.Od nového roku bude podomní prodej na území Blanska protiprávním jednáním. „Občané se tak budou moci účinně proti těmto praktikám bránit. Nejlépe tím, že přivolají ihned na místo strážníky městské policie nebo příslušníky Policie ČR. Ti mohou přestupce řešit podle přestupkového zákona uložením pokuty, případně postoupením věci správnímu orgánu,“ radí Martin Lepka občanům, jak se po novém roce mohou bránit nevítaným návštěvám prodejců.

red