V placení poplatku za komunální odpad došlo k zásadním změnám

11. ledna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 17174×

V placení poplatku za komunální odpad dochází od roku 2013 k několika zásadním změnám. V tomto článku jsou uvedeny změny, které se týkají občanů města Blanska, a dále i sankce, které mohou nastat v případě nesplnění některých povinností z těchto změn vyplývajících.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V průběhu roku 2012 přijala poslanecká sněmovna změnu zákona o místních poplatcích, která nabyla účinnosti právě k 01.01.2013. Jaké jsou jednotlivé změny a jejich dopad na občana města Blanska?

  1. Bylo schváleno navýšení poplatku za každého poplatníka (občana) do maximální výše 1.000 Kč. Město Blansko tuto možnost nevyužilo a navýšilo poplatek pouze o 48 Kč, tj. na 540 Kč ročně. I nadále bude tedy město cca 1/3 nákladů na odvoz odpadů doplácet.

  2. Dále bylo schváleno, že poplatky budou platit i cizinci, kteří žijí na území města déle jak 90 dnů. Na základě této změny se musí jednotliví cizinci, kteří pobývají na území města přihlásit k platbě za komunální odpad. Formuláře jsou na stránkách www.blansko.cz nebo je možno si je vyzvednout na podatelnách MěÚ. Město dále osloví cizineckou policii s požadavkem poskytnutí seznamu těchto cizinců dle zákonného zmocnění. V případě, že se tito cizinci nepřihlásí k placení poplatku a toto bude zjištěno úředníkem MěÚ, může mu být poplatek navýšen až na trojnásobek stanovené výše. Navíc může být tento poplatník pokutován za nesplnění ohlašovací povinnosti.

  3. Od 01.01.2013 bude poplatek za komunální odpad platit každá fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci (dále jen chatu), byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Dosud se tato povinnost týkala pouze majitelů chat. Vzhledem ke zpoplatnění bytů a rodinných domů bylo městským zastupitelstvem zrušeno osvobození placení poplatku za chaty pro blanenské občany.

    Občané, kteří mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, musí na základě zákona a vyhlášky města provést přiznání k tomuto poplatku. Formuláře jsou na stránkách www.blansko.cz nebo je možno si je vyzvednout na podatelnách MěÚ. V případě, že se jedná o chatu, toto přiznání podávat nemusí, tato evidence je již vedena od doby zavedení poplatku. Pokud jednotliví vlastníci bytu nebo rodinného domu, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, nepodají přiznání k poplatku, může být poplatek navýšen až na trojnásobek stanovené výše. Navíc může být tento poplatník pokutován za nesplnění ohlašovací povinnosti. Tato ohlašovací povinnost se týká pouze bytů a domů v osobním vlastnictví nebo spoluvlastnictví a netýká se družstevních bytů. Povinnost platit tento místní poplatek také nesouvisí s tím, zda je tento byt nebo rodinný dům pronajímán, nebo je prázdný a nikdo v něm nebydlí.

Tato třetí změna je nejzásadnější pro občany Blanska. Všichni vlastníci bytu nebo rodinného domu, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, musí splnit svoji ohlašovací povinnost, protože neohlášením a nezaplacením poplatku se jim celková částka podstatně navyšuje.

Poplatek dle všech výše uvedených bodů je splatný k 31.05.2013 pokud nedosahuje jeho výše hodnoty 600 Kč za rodinu. V případě že dosahuje hodnoty vyšší než 600 Kč za rodinu, je splatný ve dvou stejných splátkách, a to k 31.05.2013 a 31.10.2013. Všem poplatníkům budou rozesílány před splatností složenky, kde bude uvedena částka k zaplacení.

Poslední změna, která se však týká jen těch, kteří si neplní své povinnosti a neplatí tento poplatek, je ta, že od roku 2013, bude možno poplatek za nezletilé děti vymáhat po zákonných zástupcích (po rodičích), a to včetně případné exekuce na jejich účet, plat, důchod apod. Do letošního roku, pokud rodič nezaplatil za své dítě poplatek za odpad, tak byl tento poplatek vymáhám po tomto dítěti, a to až ve chvíli, kdy začal mít nezletilý nějaký příjem (např. začal po vyučení nebo po maturitě pracovat).

Bohužel jsme již řešili případy, kdy tyto děti, které dospěly, musely začít svůj samostatný život s několikatisícovou exekucí za nezaplacený poplatek za odpad ze svého dětství.

Veškeré informace vám poskytnou:

pí Lenka Švancarová, tel. 516 775 213, e-mail: svancarova@blansko.cz

Ing. Jan Šustáček, tel. 516 775 194, e-mail: sustacek@blansko.cz