Dva odbory MěÚ Blansko budou mít nové vedoucí

18. února 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3736×

Na MěÚ Blansko dojde s účinností od 01.04.2013 ke dvěma personálním změnám v rámci míst vedoucích odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy a odboru hospodářské správy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Současným vedoucím odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy je Mgr. František Alexa, který odchází do důchodu 31.03.2013.
Do výběrového řízení na tento post se přihlásilo celkem 33 uchazečů. Výběrová komise vyřadila 12 uchazečů pro nesplnění některé z podmínek ze zveřejněné výzvy. Další 4 uchazeči následně odstoupili z výběrového řízení a 1 uchazečka se bez omluvy nedostavila k písemnému testu, byla tudíž vyřazena. Výběrová komise doporučila jmenovat do funkce vedoucí odboru Mgr. et Mgr. Petru Skotákovou. Rada města ji pak na své 47. schůzi dne 29.01.2013 jmenovala do funkce vedoucí odboru s účinností od 01.04.2013.

Odbor hospodářské správy MěÚ Blansko řídila Bc. Hana Nedomová, která byla zvolena členkou krajského zastupitelstva. Z důvodu neslučitelnosti funkcí tedy rezignovala na funkci vedoucí odboru.
Do tohoto výběrového řízení se přihlásilo celkem 12 uchazečů. Výběrová komise vyřadila 2 uchazeče pro nesplnění některé podmínky ze zveřejněné výzvy, 1 uchazeč se omluvil ze zdravotních důvodů z ústního pohovoru. Výběrová komise doporučila jmenovat do funkce vedoucího odboru Ing. Miroslava Peterku. Ten byl jmenován radou města na její 47. schůzi dne 29.01.2013 vedoucím odboru s účinností od 01.04.2013.

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko