Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Blanska

18. února 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2953×

11. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 26.02.2013 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti. Návrh programu...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 11. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 5. Spolupráce na vybudování bezbariérových nájezdů k bytovým domům – BD Jasanová 1, 3, 5
 6. Prominutí slevy z díla za realizaci stavby „Stavební úpravy obřadní místnosti“
 7. Schválení dodatku č. 12 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
 8. Vyúčtování revitalizací
 9. Odpis pohledávek
 10. Odprodej nebytových jednotek
 11. Odprodej bývalé kotelny
 12. Prodej volných bytů
 13. Schválení dohody o plnění dluhu ve splátkách
 14. Změna termínů čerpání půjček ze SFRB
 15. Novelizace vyhlášky č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 16. Rozpočtová opatření a dotace poskytnuté z hospodářské činnosti
 17. Dotace z rozpočtu města na rok 2013 poskytovatelům sociálních služeb
 18. Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Blansko
 19. Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023
 20. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 21. Interpelace

Ing. Lubomír Toufar
starosta