Uzavírka silnice III. třídy č. 374 44 (Blansko-Olomučany-Josefov)

15. února 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 4008×

Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Křtiny žádá o uzavírku silnice III. třídy č. 374 44 (Blansko-Olomučany-Josefov), v km 3,198 – 5,470, tj. „Josefovské údolí“, mezi křižovatkami silnice III/379 22 (směr Rudice) a křižovatkou silnice III/374 45 na Adamov.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Rozsah : úplná, pro veškerou dopravu mimo vozidla RZP a hasičským k přímým zásahům bude průjezd zajištěn.
Délka uzavírky : cca 2,270 km
Délka objížďky : cca 19,500 km
Doba trvání uzavírky :
Těžební práce jsou plánovány na 2 dny s omezením od 7:00 do 18.00 hod.
Termín: dne 20.02. 2013 (středa) od 7:00 do 18:00 hod.

              dne 21.02. 2013 (čtvrtek) od 7:00 do 18:00 hod.

Objízdná trasa: je navržena po silnici III/379 22-II/379-II/373-III/374 45 tj. Olomučany-Rudice-Jedovnice-Křtiny-Adamov – obousměrně.

Důvod: provádění těžebních prací v blízkosti silnice na odstranění dřevní hmoty po kalamitě, možnost rizika pádu stromů na vozovku, včetně pohybu mechanizmů po vozovce.

Práce v uvedeném rozsahu je možné provést pouze za úplného vyloučení silničního provozu.

red