V Blansku se diskutovalo o sociálních službách

21. února 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2750×

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Centrem pro podporu komunitního plánování Blansko připravil na čtvrtek 14. února 2013 v sále Dělnického domu v Blansku panelovou diskuzi, na které se sešli zástupci Jihomoravského kraje, poskytovatelů sociálních služeb a zástupci některých obcí Blanenska a Boskovicka, aby diskutovali o problematice nastavení optimální sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji od roku 2014.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Cílem pořádaných diskuzí je provázat rozhodování o finančních prostředcích na zajištění sociálních služeb s procesy plánování dostupnosti těchto služeb. Ke zefektivnění těchto služeb rozhodovacích procesů je nezbytné zohledňovat nejen ekonomické aspekty, existující kapacity služeb a jejich využití, ale i potřeby osob a s nimi související specifika jednotlivých lokalit.

V úvodu zaznělo slovo radního Jihomoravského kraje pro sociální oblast Mgr. Marka Šlapala, který informoval o současném objemu finančních prostředků pro sociální služby na rok 2013, a to jak ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, tak i ze strany Jihomoravského kraje.

konference v Dělnickém domě v Blansku
Panelová diskuze o sociálních službách v Dělnickém domě v Blansku

Krajská koordinátorka představila dílčí aktivitu individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“, která je zaměřena na analýzu sítě sociálních služeb na území Jihomoravského kraje.

Firma Augur Consulting s. r. o. prezentovala výsledky z realizovaného sběru údajů o stávajících sociálních službách a o sociální politice obcí v Jihomoravském kraji.

EU – OP lidské zdroje a zaměstnanost

Na základě těchto výstupů proběhla panelová diskuze všech zúčastněných o připravovaném systému hodnocení sociálních služeb prostřednictvím zvolených ukazatelů a kritérií. Toto setkání otevřelo diskuzi o reálné podobě provázanosti způsobu hodnocení a financování sociálních služeb na místní a regionální úrovni. Účastníci setkání byli vyzváni k podávání návrhů a připomínek.

Iveta Čípková