Ochrana přírody v roce 2012

11. března 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2852×

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, vydal na úseku ochrany přírody v roce 2012 celkem 82 rozhodnutí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Týkala se povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na území města Blanska.

Z tohoto počtu byla 4 rozhodnutí nesouhlasná. Celkem bylo povoleno kácení 97 ks stromů a žadatelům o kácení dřevin rostoucích mimo les bylo za pokácené dřeviny v rámci náhradní výsadby uloženo vysazení 129 ks stromů a 96 m2 keřových porostů.

Dále bylo v roce 2012 v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko vydáno celkem 27 závazných stanovisek k zásahům do významných krajinných prvků, která se týkala výstavby cyklostezek, zásahů v břehových porostech, vedení sítí, údržby vodního toku, stavby čistírny odpadních vod a obnovy rybníka.