Odbor INV a investice do životního prostředí

12. března 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2928×

Odbor investičního a územního rozvoje předkládá přehled investic do životního prostředí za rok 2012.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

INVESTICE DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2012 za INV
       
NÁZEV PROJEKTU FORMA PODPORY POPIS PROJEKTU CENA V KČ VČ. DPH
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY REALIZACE 9. května, Okružní (Zborovce), nám. Republiky 230 000
LAŽÁNKY, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA dokumentace pro stavební povolení 70 000
TĚCHOV – CHODNÍKY REALIZACE levostranný chodník při severní části obce 865 000
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA REALIZACE hřiště Zborovce 1 960 000
NÁBŘEŽÍ SVITAVY PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA soutěž vysokých škol, projednání s občany, studie 84 000
KOMPOSTÁRNA REALIZACE úprava vodohospodářsky zabezpečené plochy, uvolnění pozastávky 155 000
REGENERACE SÍDLIŠTĚ SEVER II. ETP REALIZACE dětské hřiště Horní Palava, úprava parkovišť, šlapákové cesty, doplnění zeleně 5 350 000
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA příprava III. etapy 140 000
VÝMĚNA KANALIZACE DVORSKÁ REALIZACE uvolnění pozastávky z realizace 150 000
HYBEŠOVA ULICE- REKONSTRUKCE REALIZACE vozovky, chodníky, kanalizace (hradil Svazek), NN (E.ON) 2 740 000
HORNÍ LHOTA, NA STRÁŽNÉM, KOMUNIKACE REALIZACE komunikace, opěrná zídka 800 000
CYKLOSTEZKA IV. ETP PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA Billa – aut. nádraží 100 000
REALIZACE 100 000
CYKLOSTEZKA RÁJEČKO I.ETP PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA od Ericha Roučky po Hornolhotský potok 450 000
       
CELKEM PROJEKTY 844 000 CELKEM 13 194 000
CELKEM REALIZACE 12 350 000