Světový den vody v roce 2013

31. března 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2689×

Světový den vody se z rozhodnutí Valného shromáždění OSN z prosince 1992 každoročně slaví dne 22. března, aby se tak připomenul význam vody a nutnost ochrany vodních zdrojů. Téma letošního Světového dne vody zní: „Mezinárodní rok vodní spolupráce“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V jeho rámci proběhla na území okresu Blansko dvě tradiční setkání zástupců obcí a vodohospodářů, a to dne 19. března v Černé Hoře a poté dne 22. března v Boskovicích, která se zaměřila na efektivní využívání zdrojů pitné vody i na výstavbu a rekonstrukce čistíren odpadních vod a kanalizací.

K nejvýznamnějším vodohospodářským akcím, které budou v letošním roce zahájeny na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, patří rekonstrukce vodovodních páteřních přivaděčů Blansko – Lažany a Bořitov – Blansko. Investorem obou jmenovaných akcí je "Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice.