Podomní prodejci stále porušují nový tržní řád

25. dubna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3422×

Městská policie znovu upozorňuje na platnost nového tržního řádu ve městě Blansku, který zakazuje pouliční a podomní prodej. Od jeho účinnosti (01.01.2013) řešili strážníci více jak desítku případů porušení tohoto nařízení, kdy pachateli hrozí na místě pokuta v blokovém řízení až do výše 1.000 Kč, ve správním řízení pak až do výše 30.000 Kč.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vedle toho je nutné upozornit také na nekalé praktiky některých podnikavců, kteří svoji činnost maskují pořádáním veřejných sbírek na bohulibé účely a ve skutečnosti se jedná o  jejich osobní prospěch. Pořádání veřejných sbírek je přesně regulováno zákonem o veřejných sbírkách, který stanovuje podmínky a náležitosti takovéto činnosti a také sankce za jejich porušení. A to nemluvě o morálním hledisku, kdy tito podvodníci vyvolávají v občanech negativní emoce a z nich pramenící nechuť podílet se podpoře projektů, které jsou oprávněné a tuto podporu si právem zaslouží.

Vyzýváme proto občany, aby v případě, že mají pochybnosti o legálnosti takovéto činnosti, neprodleně informovali strážníky městské policie, například pomocí bezplatné linky 156.

Mgr. Stanislav Sotolář
zástupce ředitele MP Blansko