Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Blanska

19. června 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2571×

13. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 25.06.2013 od 15:30 hodin v sále budovy MěÚ, nám. Republiky 1 v Blansku. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu zasedání...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Směna pozemků
 5. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 6. Poskytnutí příspěvku za vybudování vodovodu – pokračování
 7. Návrhy na pořízení Změn ÚP Blansko
 8. Prodej volných bytů
 9. Návrh úpravy Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blansko
 10. Informace o využití odloučených pracovišť Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2013/14
 11. Informace o činnosti svazku VAK
 12. Rozpočtová opatření
 13. Závěrečný účet města Blansko za rok 2012
 14. Účetní závěrka města Blansko za rok 2012
 15. Dohoda o přistoupení k závazku Služby Blansko, s. r. o.
 16. Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu
 17. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 18. Interpelace