„Dobrodružství“ a hry v přírodě čekají na děti i letos

16. července 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2900×

Touha dětí a dospívající mládeže po neobyčejných zážitcích končí často pácháním trestné činnosti nebo zneužíváním návykových látek. Záměrem projektu Dobrodružství je dětem ukázat, že dobrodružství lze zažít i jinak. Je lepší negativním jevům předcházet, než pak následně napravovat vzniklé škody.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Program víkendových akcí v rámci projektu prevence kriminality je určen klientům oddělení sociálně – právní ochrany dětí Městského úřadu Blansko.

Probíhá kontinuálně už více než po desítku let a jak samotný název „Dobrodružství“ napovídá, aktivity zahrnuté do jeho realizace vytváří možnost zažít vedle běžných tábornických činností také prvek dobrodružství, romantiky, někdy i určitého pocitu rizika. Program je cíleně zaměřen, není volen nahodile. Obecným cílem je změna postojů i příprava na úspěšnější zvládání zátěžových situací. V prostředí přírody a kolektivu se tak víkendové pobytové akce stávají pro zúčastněné nevšedním zážitkem, prostorem pro sociální učení, často také místem potřebného získání důvěry v sebe a ostatní lidi.

K zajímavým činnostem probíhajících pod vedením zkušených instruktorů občanského sdružení Horizont tak opakovaně patří například horolezectví či speleologie. Letošní rok již tradičně na jaře zahájila třídenní výprava do Moravského krasu, kde nechyběla návštěva veřejnosti jinak nepřístupných jeskyní. Přípravy na letní šestidenní táboření v Rychlebských horách právě probíhají. Na dvacítku kluků a holek a jejich pedagogický doprovod čeká etapová hra „Návrat do království Keltů“.

Projekt realizovaný v součinnosti Městského úřadu Blansko a Sdružení Horizont, o. s. v letošním roce opět získal finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje.

logo Jihomoravského kraje