Došlo k transformaci vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy na taxislužbu

19. července 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 4506×

Dopravní úřad v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy sděluje, že k 1. květnu 2013 vnitrostátní příležitostná osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče jako samostatný druh dopravy zanikla a nadále bude považována za taxislužbu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Následující doporučení mají usnadnit dopravcům tuto transformaci:

1. Řidiči
Řidič příležitostné osobní silniční dopravy provozované vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče se od 01.05.2013 stává automaticky řidičem taxislužby, tzn. že musí mít průkaz řidiče taxislužby.

Stávající průkazy o způsobilosti řidiče taxislužby vydané:

  • do 31.08.2010 zůstávají v platnosti do 01.11.2013
  • od 01.09.2010 zůstávají v platnosti do 01.05.2014
    za podmínek podle zákona o silniční dopravě platného do 30.04.2013.

2. Vozidla
Od 01.05.2013 musí být i vozidla dosavadní vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy (s obsaditelností do 9 osob včetně řidiče) evidována jako vozidla taxislužby. S vozidlem, které nebude evidováno jako vozidlo taxislužby, nesmí dopravce podnikat (dosavadní vnitrostátní příležitostná osobní silniční doprava provozovaná vozidlem určeným k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče jako samostatný druh dopravy k 01.05.2013 zaniká).

POZOR!
Od 01.05.2013 musí být každé vozidlo taxislužby (nově tedy i stávající vozidlo vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy určené pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče) vybaveno výpisem z evidence vozidel taxislužby.

V současné době se jedná o doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby). Do 31.12.2013 pak musí všichni dopravci v taxislužbě nahlásit údaje týkající se taxametru. Na základě tohoto hlášení obdrží od dopravního úřadu aktuální výpis z evidence vozidel taxislužby. Pokud dopravce tuto povinnost nesplní, dopravní úřad vozidlo z evidence vozidel taxislužby vyřadí k 31.12.2013.

Bližší informace Vám budou poskytnuty na Městském úřadě Blansko, Odboru vnitřních věcí, Oddělení dopravně správních agend, kancelář č. 107, tel. 516 775 802, knecht@blansko.cz.