Kapacita MŠ bude ještě do září tohoto roku navýšena o 25 míst

2. července 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2621×

Rada města Blanska odsouhlasila na svém 56. zasedání ze dne 25. června 2013 navýšení kapacity o 25 míst v MŠ Dolní Lhota. Aktuálně tak reaguje na neutěšený stav v blanenských mateřských školách. Celková kapacita blanenských MŠ tak bude činit v novém školním roce 654 míst.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

„K tomutu kroku se vedení města odhodlalo v souvislosti se závěry statistik vedených naším odborem, na základě kterých se ukázalo, že rozdíl mezi počtem nabízených míst a poptávkou je stále značný. Letos jsme evidovali 371 zájemců, volných míst bylo však pouze 199, celkem se tedy podařilo umístit necelých 54% dětí,“  říká Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy.

„Jako nejvhodnější a samozřejmě i finančně nejpřijatelnější se jeví varianta přebudování stávajících prostor budov základní školy a mateřské školy v Dolní Lhotě za účelem znovuobnovení třídy mateřské školy a navýšení její kapacity o 25 míst, tj. na 50 míst. Tamní prostory, které v současné době slouží jako družina a částečně jídelna ZŠ, budou během prázdnin zrekonstruovány a pevně věřím, že již v září budou připraveny na vstup nových předškoláků,“ upřesňuje Skotáková. 

Přesný termín uvedení nové třídy do provozu není dosud znám, stejně tak termín zápisu, který ředitelka Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 (ZŠ a MŠ Dolní Lhota je jejím odloučeným pracovištěm – pozn. red.) vyhlásí pravděpodobně poslední týden v srpnu nebo první týden v září.

Konečné termíny budou v závislosti na dokončení stavebních prací uveřejněny na www.blansko.cz, na stránkách Zpravodaje města Blanska, na úřední desce a prostřednictvím webových stránech ZŠ Salmovy.

Celé správní řízení ohledně přijímání dětí do MŠ je zcela v kompetenci ředitelky ZŠ Salmovy, děti budou přijímány podle předem stanovených kritérií, která platila i při řádném květnovém zápisu.

„Vedení města se rozhodlo aktuálně reagovat na situaci, která v Blansku neumožňuje mnoha maminkám návrat do zaměstnání. Před dvěma lety město navýšilo kapacitu MŠ o 50 míst vybudováním dvou tříd při ZŠ Dvorská, teď se ještě stále projevuje největší boom narozených dětí (2008-2009), které je potřeba do předškolních zařízení umístit. Křivka by ale měla postupně klesat. Dokazují to statistiky, které v podstatě kopírují celorepublikový trend. Zhruba za 2-3 roky by se nabídka mohla vyrovnat poptávce,“ uzavírá Ing. Lubomír Toufar, starosta města.

Jana Navrátilová