Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu od rodinných domků

4. července 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 4226×

Jedná se o ovoce, zelenina a odpady ze zahrad (např. tráva, listí, plevele atd.). Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)!

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Město Blansko v letošním roce ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. pro Vás připravilo opětovně individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a dalších neživočišných kuchyňských odpadů. Žádáme proto občany, aby tento druh odpadu nebyl ukládán do odpadových nádob na směsný komunál.

Žádáme občany města Blanska a městských částí o uložení tohoto druhu odpadu do pevných pytlů odpovídající nosnosti (ne igelitové tašky) a jejich přistavení v den svozu do 7:00 hod. ráno na viditelné místo ke komunikaci.

Svoz bude prováděn vždy ve dvoudenních cyklech:

  • v úterý ve městě Blansku:
    09.07.; 23.07.; 06.08.; 20.08.; 03.09; 17.09.; 01.10.; 15.10.; 29.10.; 12.11; 26.11.2013

  • ve středu v městských částech:
    10.07.; 24.07.; 07.08.; 21.08.; 4.09.; 18.09.; 02.10; 16.10.; 30.10.; 13.11.; 27.11.2013

Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet do kompostárny v Blansku, kam jej mohou odvézt i občané Blanska a to každé pondělí i středu od 10:00 do 17:00 hod. a v pátek od 08:00 do 14:00 hod.

Upozorňujeme, že dřevní odpad nebude posádkou svozového vozidla odvážen a jeho přistavení bude posuzováno jako vytváření černé skládky s příslušnými postihy.

Biologicky rozložitelné odpady ze zahrad i dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) mohou občané Blanska uložit v provozních hodinách i na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě u Blanska nebo na ul. Na Brankách či přímo v kompostárně v Blansku.

Odbor KOM