Zalesňování na Blanensku

30. července 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2806×

Oproti loňskému roku se letos v lesích správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) začalo zalesňovat s měsíčním zpožděním, tedy až po 15. dubnu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Mohly za to pozdní sněhové srážky a oproti běžnému průměru i výrazně nižší venkovní teploty. Přesto se letošní rok jeví pro zalesňování nadprůměrně příznivě, neboť se sazenice s balem sázejí ještě i v tuto dobu. Lesníci si počasí pochvalují, protože veškeré prostokořenové výsadby z letoška se ujaly, k čemuž přispěl dostatek vláhy a nižší teploty oproti minulým letům.

Na Blanensku se holiny po větrné kalamitě z června 2010 zdárně zalesnily, a to i ve všech nejvíce postižených lokalitách, zejména v lesích kolem města Blansko – u Olešné, Hořic a Těchova, ale i u obcí Rudice a Jedovnice.

Tehdy po ničivé bouři vzniklo na území ORP Blansko přes 185 ha holin, které bylo nutné vyklidit od veškerého zlámaného dřeva a plochy připravit k zalesnění. Po třech letech lze jednoznačně říci, že všechny holiny se znovu zalesnily a lesníci se snažili vysadit v optimální míře listnáče, u nichž se ví, že ničivým větrům lépe odolávají než monokultury smrku.