Hejtman Michal Hašek jednal s vedením města Blanska o financování investičních akcí

16. ledna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2850×

Témat bylo mnoho. Průtah Lažánkami, oprava průtahu Blanskem – ulice Svitavské, investice kraje v blanenské nemocnici i převod Muzea Blansko pod Jihomoravský kraj.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

První pracovní návštěvou hejtmana Michala Haška do některého z okresních měst jižní Moravy v letošním roce byla v úterý 14. ledna 2014 návštěva Blanska, kde hejtman Hašek jednal s vedením města a Nemocnice Blansko. Hejtmana před radnicí přivítal starosta města Blanska Ivo Polák: „Jsem potěšen, že pan hejtman přijal pozvání, velmi si toho vážím a je to doklad toho, že krajské samosprávy spolupracují s městskými samosprávami na řešení společných problémů.“

společné jednání hejtmana se starostou
Společné jednání hejtmana se starostou. Foto: S. Mrázek

K tématům společného jednání patřila zejména doprava. „Řešili jsme infrastrukturu ve městě Blansku, a to dva průtahy – průtah Lažánkami. To je investice připravována se SUS JmK a městem Blanskem. Už je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. V nejbližších dnech bude zahájeno výběrové řízení. Pokud vše půjde podle plánu, dojde začátkem března k otevírání obálek. Tato akce by tak měla být započata i dokončena v letošním roce,“ uvedl starosta Ivo Polák. „Jsme rádi, že se pan hejtman seznámil s problémy na průtahu Svitavská a za snahu hledat řešení děkujeme,“ doplnil ho místostarosta Crha.

Jednání se zaměřila  i na průtah II/374 Blanskem. Stavební povolení bylo vydáno a právní moci nabude koncem ledna. Celá akce je připravena po technické stránce. Největším aktuálním problémem je financování této investice, a to bylo předmětem rozhovoru s panem hejtmanem Michalem Haškem.Ten k tomu řekl: „Na financování průtahu městem budeme hledat prostředky z Evropských fondů. Jednak z ROP Jihovýchod. Pak finanční prostředky, o kterých rozhoduje Evropská komise. Měli bychom se dozvědět, zda se podaří na základě žádosti Vlády ČR tzv. realokovat finance z nevyčerpaných vládních prostředků na jiné akce. Počítáme s tím, že Jihomoravský kraj by měl podobně jako jiné kraje dostat asi 800 milionů korun. Dnes jsem se s vedením Blanska dohodl, že část z těchto prostředků by směřovala sem do Blanska a na okres Blansko.“

tisková konference
Tisková konference. Zleva: hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, starosta města Blanska Ivo Polák, 1. místostarosta Jiří Crha. Foto: S. Mrázek

Muzea v Blansku a také v Boskovicích byla okresním úřadem převedena na města. To by se mohlo brzy změnit. Situace by tak byla stejná jako v jiných městech, kde muzea zřizuje právě kraj. „Byl jsem dnes dotázán, jak by Jihomoravský kraj reagoval na převod této instituce z města na kraj. Dohodli jsme se, že započnou oficiální jednání na úrovni krajských radních v oblasti kultury. Už nyní kraj poskytuje nad rámec zákona příspěvek na provoz muzea v Blansku i Boskovicích. V jiných částech kraje však muzea zřizuje. Chceme tuto situaci narovnat v řádu měsíců, maximálně roku,“ přislíbil hejtman.

S vedením města navštívil také Nemocnici Blansko. Ta je šířeji zapojena do systému zdravotnictví Jihomoravského kraje. Mj. je zahrnuta do balíku vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. Na tom se nemá nic změnit ani v budoucnu, řekl hejtman a zhodnotil hospodaření nemocnice: „Hospodaření nemocnice je ovlivněno úhradovou vyhláškou. Vedení města i nemocnice pracuje efektivně. Ekonomické problémy, které se nevyhýbají prakticky nikomu, se snaží eliminovat, aniž by to mělo dopad na pacienty, a aby byla zjištěna kvalitní a dostupná péče. V tomto bude mít moji podporu. Budu také krajské samosprávě navrhovat podpořit v letošní roce proces zavádění nových IT technologií v blanenské nemocnici. Podpora by mohla být v jednotkách milionů korun. Podobnou částkou přispěl v loňském roce kraj na rekonstrukci vstupního traktu blanenské nemocnice.“

návštěva v Nemocnici Blansko
Návštěva v Nemocnici Blansko. Foto: B. Alexandr

Kraj ale v Blansku investuje i do svých zařízení. Např. listopadové zastupitelstvo schválilo využití prostředků z Evropské investiční banky mj. na zateplení blanenského gymnázia.

Stanislav Mrázek