Aktiv BESIP se podílí na integraci národnostních menšin

6. února 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2537×

V závěru loňského roku uspořádala Oblastní charita Blansko v rámci integračního programu „Porozuměním k integraci II.“, garantovaného Ministerstvem vnitra České republiky, přednášku týkající se problematiky spojené s postupem cizích státních příslušníků při úředních jednáních na Odboru vnitřních věcí, odd. dopravně správních agend Městského úřadu Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pracovníci Aktivu BESIP si pro cizí státní příslušníky připravili odbornou tematickou přednášku, která se týkala problematiky registrace vozidel, jejich prodeje, dovozu a vývozu, změny vlastníka; také toho, jaké hrozí sankce za nedodržení platných právních norem a celé řady dalších souvisejících problémů, na které mohou během úředního jednání, týkajícího se výše uvedených témat, narazit.

Posluchači byli prostřednictvím tlumočníka seznámeni s výše uvedenou problematikou tak, jak ji upravuje současná legislativa České republiky, ale i Evropské unie. Na konci své přednášky pracovníci Aktivu BESIP také otevřeli otázku zákona „O pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“, známějšího spíše pod názvem „Povinné ručení“, která všechny přítomné velmi zaujala.

Akce BESIP

Závěr přednášky potom patřil diskuzi nad danými tématy. Její účastníci si připravili celou řadu dotazů nad problémy, které souvisejí s výše uvedenou oblastí registru vozidel. Diskuze byla velmi užitečná a pomohla objasnit celou řadu dalších problémů, se kterými se cizinci mohou na úřadech při svých jednáních, týkajících se registru vozidel a povinného ručení, setkat, resp. někteří z nich se s nimi již setkali a nedokázali je v daném okamžiku správně vyřešit.

Vzhledem k pozitivnímu ohlasu organizátora celé akce, ale především všech účastníků této přednášky, si myslíme, že náplň a účel tohoto setkání byly splněny v maximální možné míře a Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko tak udělal další krok, kterým přispěl ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Pokud bude do budoucna ze strany organizátora akce opakovaný zájem o přednášky s obdobnou tematikou, je Aktiv BESIP připraven na těchto odborných tematických přednáškách opět participovat.