Výroční valná hromada dobrovolných hasičů okrsku Blansko

16. února 2014, ostatní, přečteno: 3605×

V sobotu 1. února 2014 se sešli delegáti dobrovolných hasičů okrsku Blansko na Klepačově, aby zhodnotili uplynulý rok a naplánovali si zaměření své činnosti na rok 2014.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Okrsek Blansko tvoří sbory DH z Horní Lhoty, Dolní Lhoty, Klepačova, Lažánek, Obůrky, Olešné,  Spešova a Těchova. Ve všech těchto sborech působí i jednotky SDH, jejichž zřizovatelem jsou obce.

Vážnost jednání potvrdil svojí přítomností senátor za blanenskou oblast pan Jozef Regec, starosta města Blanska Mgr. Ivo Polák, vedoucí odboru hospodářské správy na MěÚ v Blansku ing. Miroslav Peterka a předsedkyně OA na Klepačově Mgr. Kateřina Habinová. Za VV OSH Blansko byl na jednání přítomen bratr František Kuchař.

V hlavním referátu zhodnotil starosta okrsku Blansko bratr Milan Křivánek společné akce okrsku. Uskutečnilo se I. kolo soutěže v požárním sportu na Obůrce, prověřovací cvičení zaměřené na vyhledávání zraněných osob v lesním terénu ve Spešově, v září oslava 85. výročí založení SDH Olešná s bohatým programem za aktivní účasti sborů z Těchova, Obůrky, Dolní Lhoty a Spešova. Přijeli také DH z Rájce-Jestřebí s ukázkou nového hasičského auta typu CAS na podvozku Tatra. Aktivní členové SDH Olešná a sbor jako celek obdrželi vysoká vyznamenání od SH ČMS a hejtmana JmK za dlouholetou a obětavou práci v oblasti PO.

SDH Olešná
Dobrovolní hasiči z Olešné při oslavě 85 let založení sboru 07.09.2013.

V průběhu roku byly uspořádány soutěže v požárním útoku z hasičských aut a přívěsných vozíků ve Spešově a Dolní Lhotě. Na Těchově zase proběhla soutěž mládeže v rámci okresní ligy. S mládeží pracují dlouhodobě v Těchově, v Olešné a v r. 2013 začali také v Dolní Lhotě. Po sportovní stránce si v okrsku vedou nejlépe muži a ženy z Těchova, jejichž zástupci reprezentují okrsek v okresních a krajských kolech. Pro mladé hasiče uspořádali společně hasiči z Olešné a Těchova víkendové soustředění v areálu tábora ve Spešově, kde si mladí hasiči pod odborným dohledem instruktorů procvičili sportovní soutěžní discipliny a otázky ze zdravovědy pod vedením instruktorek z ČČK Blansko. Starosta okrsku také připomněl, aby se ve sborech nezapomínalo na ty „starší“ hasiče, kteří již mají jak se říká „odslouženo“. Zaslouží si to, určitě je to potěší a jsou stále zdrojem dobrých rad a nápadů.

SDH soustředění
Víkendové soustředění mladých hasičů Olešné a Těchova v areálu tábora ve Spešově.

Sbory okrsku pomáhaly při organizaci Půlmaratonu Moravským krasem, při přehlídce volnočasových aktivit pro děti a mládež „Bambiriáda 2013“, při organizaci „Dne otevřených dveří ČKD Blansko“. Ve svých městských částech uspořádaly celou řadu dalších kulturních, sportovních a propagačních akcí pro děti i spoluobčany. Pořádají plesy, taneční zábavy, vánoční a mikulášské besídky, masopustní průvody, pálení čarodějnic, dětské tábory, karnevaly, rozloučení s prázdninami, sbírají železný šrot, starý papír, pomáhají při údržbě obecního majetku. Na Olešné loni uspořádali finanční sbírku na povodněmi postiženou obec Křešice u Litoměřic. Vybralo se a na účet obce Křešice bylo posláno celkem 20.000 Kč. Kromě toho odvezli Olešanští do Křešic ještě hygienické a čistící prostředky.

V loňském roce došlo také opět k modernizaci výzbroje a výstroje pro JSDH. Za zmínku stojí určitě i to, že jednotka SDH z Olešné, zařazená v kategorii JPO V, obdržela za svoji aktivitu v roce 2013 finanční dotaci od JmK. Tuto dotaci pro JPO V obdržely na blanenském okrese pouze dvě jednotky! Podařilo se také vylepšit budovy hasičských zbrojnic v Obůrce, Klepačově a v Olešné. Došlo k výměně oken a jejich zamřížování vzhledem k zabezpečení proti vniknutí, byla zabudována nová vjezdová zateplená vrata. V Obůrce byl postaven nový sušák na hadice. Na Těchově byl realizován projekt propojení sirény s místním rozhlasem. Tyto akce se podařilo uskutečnit díky finanční pomoci z rozpočtu města Blanska. Za podporu a vstřícnost bych chtěl poděkovat dnes již bývalému starostovi města Blanska ing. Lubomíru Toufarovi, ing. Peterkovi – vedoucímu odboru HS a senátorovi panu Jozefu Regecovi. Ve Spešově se dokonce v září 2013 po zbourání staré nevyhovující hasičky začalo s výstavbou nové hasičské zbrojnice.

Po hlavním referátu vystoupili se svými příspěvky velitel okrsku Jaroslav Procházka a zástupci jednotlivých sborů. Vystoupení byla doplněna promítanou fotodokumentací z nejdůležitějších akcí. Jednotky okrsku byly povolány v minulém roce k mnoha technickým zásahům. Byl to např. požár komínu v rodinném domku na Olešné, několikrát likvidace spadlých stromů na silniční komunikaci, čerpání vody ze sklepního prostoru ve Spešově, kde hrozilo zaplavení elektrických zařízení, likvidace požáru dřeva v kotelně RD, čerpání vody ze septiku a sklepů na Klepačově atp. Se zdravicí a poděkováním za celoroční práci dobrovolných hasičů vystoupili v diskusi senátor pan Jozef Regec a starosta města Blanska Mgr. Ivo Polák.

Oba ve svých vystoupeních poděkovali DH za odvedenou práci a připravenost jednotek pomoci spoluobčanů při živelních událostech. Slíbili, že v rámci svých možností se budou snažit DH okrsku podporovat a přispět k modernizaci jejich techniky. Investice do této oblasti nejsou „vyhozené peníze“ a určitě se vrátí při ochraně života a majetku spoluobčanů.  Účast DH při loňských povodních to znovu prokázala. V podobném duchu hovořil ve svém vystoupení i zástupce za VV OSH Blansko br. František Kuchař.

Po všeobecné diskusi k nejdůležitějším plánovaným akcím v r. 2014 si delegáti schválili usnesení a plán práce na rok 2014. V letošním roce si členové SH ČMS také připomenou 150 let od založení prvního dobrovolného hasičského sboru v českých zemích, který byl založen 22. května 1864 ve Velvarech.
Závěrem starosta okrsku br. Milan Křivánek poděkoval hostům a delegátům za účast a všem popřál hodně zdraví a štěstí v r. 2014.

Milan Křivánek
Starosta DH okrsku Blansko