Životní podmínky 2014 – výběrové šetření v domácnostech

19. února 2014, ostatní, přečteno: 2137×

Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu se zákonem Č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácnosti v České republice – EU-SILC 2014 (Životní podmínky 2014), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

 Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 9 962 domácnostech, z nichž se 5 962 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 22. února do 11. května 2014 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů . Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetřen í se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským prukazem opravňují k provedení šetření Zivotní podmínky 2014 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č . 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č . 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Prosím, abyste případné dotazy občanu oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopísu nebo je odkázali na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2014 – paní Martina Nováková, tel. 542 528 233.

Ing. Helena Kratochvílová
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně