Od nového školního roku dojde k navýšení kapacit školní družiny na ZŠ Erbenově a míst v mateřských školách

21. března 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 3037×

Na základě usnesení Rady města Blanska ze dne 25.02.2014 dojde k navýšení kapacity školní družiny Základní školy Blansko, Erbenova 13 na počet 120 míst s účinností od 01.09.2014. Rada města taktéž schválila navýšení kapacity mateřských škol v jednotlivých třídách ze stávajících 25 na 28 míst. Mateřské školy tak získají 70 nových míst, což zhruba odpovídá počtu neuspokojených zájemců v loňském roce.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Jsme svědky vlny mírného nárůstu populace. Většina škol má ve svých zřizovacích listinách uvedenou kapacitu, která byla vzhledem k tehdy aktuálnímu stavu v roce 2007 poddimenzována. V současné době dochází k přirozenému nárůstu dětí, které se zapisují do 1. ročníků ZŠ. Jednotlivé školy mají k dispozici dostačující prostory, tudíž není třeba investovat do přímého vzdělávání. V poslední době však existují stále vyšší nároky na mimoškolní vzdělávání, tj. na školní družiny,“ uvedl Ing. Bc. Jiří Crha, místostarosta.

„Rada proto v tomto směru rozhodla postupně navýšit kapacity na jednotlivých ZŠ, s tím samozřejmě souvisí jisté investice, i když nejde o nijak závratné částky. Jde nám o zabezpečení mimoškolního provozu, aby se mohlo uspokojit co nejvíce zájemců. Spíš se potýkáme s určitou nevyrovnaností, některé školy jsou naplněny více, jiné méně. Existuje zde tedy určitá disproporce, ale tím není nijak ovlivněna kvalita vzdělávání.

V loňském roce došlo k navýšení kapacity družiny na ZŠ Dvorské, nyní k ní přistoupíme na ZŠ Erbenově. Zatímco v minulých letech navštěvovali školní družiny především žáci 3.-4. tříd, v současné době je řada zájemců i z 4.-5. ročníku. To je samozřejmě způsobeno zaměstnaností rodičů, jejich delší pracovní dobou. ZŠ Salmova má kapacitu dostatečnou, ZŠ T. G. M. se bohužel potýká s nedostatkem míst, ale možnost dalšího navýšení zde není již možná,“ upřesnil místostarosta.

„Demografická křivka nám ukazuje, jak bude zhruba pokračovat další vývoj v tomto směru. Stejně tak současný stav v mateřských školách nebude trvalý. S nedostatkem míst bychom se měli potýkat ještě asi 3-4 roky. Přijali jsme v tomto směru jistá opatření. Jednak jsme zbudovali novou třídu MŠ v Dolní Lhotě, čímž došlo k nárůstu o 28 míst. Dále máme zažádáno na Krajském úřadě o souhlas s navýšením kapacit v jednotlivých třídách na 28 míst. Díky tomuto opatření by mělo dojít k nárůstu o 70 míst, což zhruba odpovídá počtu neuspokojených zájemců v loňském roce. Jsem přesvědčen, že toto přechodné řešení v otázce navýšení kapacit bude dostatečné. Celkové náklady se odhadují asi na 300 tisíc korun.

Mnoho blanenských občanů jezdí za prací do Ráječka a do Spešova, tedy i sem jsou umísťovány děti z Blanska. Bylo rozhodnuto, že obec Ráječko obdržela z Regionálního operačního programu finance na výstavbu a přístavbu MŠ a ZŠ. Zřídí další třídu MŠ, čímž se navýší její stávající kapacita, která tak pomůže i Blanenským, kteří sem dojíždí do zaměstnání,“ uzavřel Crha.

red