Termíny svozu kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu

24. března 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 4480×

Město Blansko dohodlo se společností Kaiser servis spol. s r. o., že rozšíří osvědčený pytlový svoz tohoto druhu odpadu od rodinných domků a bytových domů, a to již od dubna letošního roku. POZOR! Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedná se opětovně o individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a dalších neživočišných kuchyňských odpadů. Občané Blanska by tento druh odpadu neměli odkládat do odpadových nádob na směsný komunál.

Žádáme občany města Blanska a městských částí o uložení tohoto druhu odpadu do pevných pytlů odpovídající nosnosti (ne igelitové nákupní tašky) a jejich přistavení v den svozu do 7:00 hod. ráno ke komunikaci, a to na viditelné místo.

Svoz bude prováděn vždy jednou za čtrnáct dní ve dvoudenních cyklech:

Ve městě Blansku úterky:
08.04.; 22.04.; 06.05.; 20.05.; 03.06.; 17.06.; 01.07.; 15.07.; 29.07.; 12.08.; 26.08.; 09.09; 23.09.; 07.10.; 21.10.; 04.11. a 18.11.2014.

V městských částech středy:
09.04.; 23.04.; 07.05.; 21.05.; 04.06.; 18.06.; 02.07.; 16.07.; 30.07.; 13.08.; 27.08.; 10.09.; 24.09.; 08.10; 22.10.; 05.11. a 19.11.2014.

Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska, kam jej mohou odvézt případně i sami občané Blanska, a to každé pondělí od 10:00 do 17:00ve středu a pátek od 08:00 do 14:00 hod.

Upozorňujeme, že dřevní odpad nebude posádkou svozového vozidla odvážen a jeho přistavení bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Biologicky rozložitelné odpady ze zahrad i dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) mohou občané Blanska uložit v provozních hodinách i na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě u Blanska nebo na ul. Na Brankách.

SSO Horní Lhota u Blanska – tel. 728 843 790

SSO na ul. Na Brankách – tel. 723 578 034