Jaká nás čekají dopravní omezení v souvislosti s pořádáním místních poutí

8. dubna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 3687×

V souvislosti s pořádáním místních poutí na území působnosti Městského úřadu Blansko s rozšířenou působnosti dojde k některým dopravním omezením, se kterými je třeba počítat a je nutné jim věnovat dostatečnou pozornost.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

 Pouť Bořitov

Silnice III. třídy č. 377 22, (Bořitov – spojka), v km cca 0,812-1,200, tj. v průtahu obcí Bořitov, okres Blansko, v úseku: náměstí U Václava, křižovatka s místní komunikací (dále jen „MK“), ulice Chlumská – část ulice Pod Kostelem až po křižovatku s MK, místní název „u Batelkových“.
Rozsah uzavírky: úplná (oba jízdní pruhy) – pro veškerý silniční provoz, kromě pěšího, vozidlům rychlé lékařské pomoci a hasičským vozidlům bude v případě přímého zásahu průjezd umožněn.
Délka uzavírky: cca 0,400 km.
Délka objížďky: cca 0,650 km.
Doba trvání uzavírky: od 26.04.2014 (sobota) od 12:00 hodin do 27.04.2014 (neděle) do 19:00 hodin.
Hlavní Sloupská pouť – Květný pátek
Silnice II. třídy č. 373 (Chudobín – Konice – Jedovnice – Brno-Líšeň) v km 40,950-41,558, tj. v průtahu městysem Sloup – v úseku od křižovatky se silnicí II/377, po křižovatku s místní komunikací u čistírny odpadních vod).
Rozsah uzavírky: úplná (oba jízdní pruhy) – pro veškerý silniční provoz, kromě pěšího, vozidlům rychlé lékařské pomoci a hasičským vozidlům bude v případě přímého zásahu průjezd umožněn.
Délka uzavírky: cca 0,600 km.
Délka objížďky: cca 0,840 km.
Doba trvání uzavírky: od 26.04.2014 (sobota) od 12:00 hodin do 27.04.2014 (neděle) do 19:00 hodin, dne 11.04.2014 (pátek) v době od 05:00-16:00 hodin, pro veškerý silniční provoz, kromě pěšího. K přemístění stávajících autobusových zastávek nedojde.
Pouť Křtiny
Hasičská pouť se bude konat dne 27.04. 2014 v době od 08:00-18:00 hodin.
Jarní pouť se bude dne 31.05.-01.06.2014 v době od 08:00-18:00 hodin.
Velká pouť se bude konat dne 07.06.-08.06.2014 v době od 08:00-18:00 hodin.
Průjezd bude umožněn za zvýšené opatrnosti a úsek poutě bude označen dopravní značkou A 22 – jiné nebezpečí a tabulkou E 13 – Text, „Zvýšený pohyb chodců“.