Zlatá udice přilákala mladé rybáře

18. dubna 2014, sport, přečteno: 3001×

V neděli 13. dubna 2014 se na novém revíru pro mládež ve Sloupečníku (Svitava 3A) uskutečnilo okresní kolo Zlaté udice. Na tomto mimopstruhovém revíru je povolen lov pouze na povolenku vydanou MRS a slouží výhradně mládeži do 15 let.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Již v brzkých ranních hodinách se začali scházet první účastníci okresního kola soutěže příznačně nazvané Zlatá udice.

Zlatá udice

„Jedná se o soutěž vyhrazenou čistě pro mládež do 15 let, která bude pokračovat do vyšších kol až po republikovou úroveň,“ uvedl Ing. Richard Panáček, jednatel MRS MO. „Je škoda, že se nakonec přihlásilo jen 12 dětí, snad je to počasím, účast nám přislíbilo i několik mladých rybářů ze vzdálenějších míst, ale nakonec nedorazili. Jinak předmětem soutěže je lov na jednu udici, hodnotí se počet ulovených ryb a jejich délka, odchycené kusy jdou pak zpět do nádrže, “ informoval Ing. Panáček.

Ve Sloupečníku se uskutečnilo pouze 1. kolo soutěže, další část pak proběhla na fotbalovém hřišti v Lysicích, kde byla k dispozici rybolovná technika, děti házely udicí a zátěží na vybraný cíl, trefovaly se do terče apod.

Zlatá udice

Tento nový rybářský revír je tedy určen jen pro mládež, což v jiných městech nebývá vždy pravidlem: „Jedná se o vůbec první revír v rámci Moravského rybářského svazu, který byl Státní správou rybářství vyhlášen jako rybářský revír pro děti do 15 let,“ upřesnil Ing. Martin Sklář, zástupce hospodáře MRS MO. „Chtěli jsme se pokusit pro děti nadšené do rybaření něco udělat, vidíme v nich budoucnost. Tento areál se nám nakonec podařilo po dvouletém jednání odkoupit od města. Poté jsme již jako vlastníci tohoto díla požádali Státní správu rybářství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, aby byl tento revír vyhlášen, což se nám také podařilo. Jsem rád, že se do zarybňovacího plánu dostal i pstruh duhový, takže děti mají o zábavu postaráno,“ řekl zástupce hospodáře.

Zlatá udice

„Rád bych dodal, že jsme využili této příležitosti k pozvání pana místostarosty Ing. Crhy, aby viděl, jak vůbec areál aktuálně vypadá, protože s ním úzce spolupracujeme ohledně hledání financí, abychom díky nim mohli toto místo zútulnit a co nejlépe přizpůsobit potřebám našich nejmladších rybářů,“ řekl Ing. Panáček.

„Já jsem se osobně zúčastnil schůze rybářů, jsem s nimi v kontaktu. Dnes jsem se mohl přesvědčit o stavu areálu, který není příliš lichotivý. Počet členů MRS MO v Blansku se pohybuje; tuším; kolem jednoho tisíce členů a to je číslo, které si zaslouží pozornost. Sádky je třeba upravit, takže se snažíme v rámci kraje najít nějaké vhodné dotační možnosti,“ uzavřel Ing. Crha.

Jana Franchi