Jednosměrný provoz na ul. B. Němcové

9. července 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2902×

2. července došlo v Blansku k zjednosměrnění části ulice Boženy Němcové v úseku od křižovatky s MK Sladkovského po křižovatku s MK Rodkovského.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Opatřením obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Blansko stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci – zjednosměrnění části ulice Boženy Němcové v úseku od křižovatky s MK Sladkovského po křižovatku s MK Rodkovského v městě Blansku.

Výše uvedeným opatřením se zvýší bezpečnost pěších v blízkosti školy a navýší se kapacita možnosti podélného stání. Místní dopravní značení se stanovuje v působnosti Městského úřadu Blansko jako obce s rozšířenou působností.

Realizace tohoto opatření (instalace příslušných dopravních značek) je již provedena.