Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva

29. srpna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2320×

Poslední zasedání Zastupitelstva města Blanska v tomto volebním období se uskuteční v úterý 09.09.2014 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ, nám. Republiky 1 v Blansku. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Návrh programu:

 1. Zahájení

 2. Schválení programu 18. zasedání zastupitelstva města

 3. Prodej pozemků

 4. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY

 5. Výkup pozemků

 6. Přijetí daru – prameniště a související vodohospodářská infrastruktura

 7. Smlouva o zajištění správy a údržby objektů po realizaci stavby II/379 Lažánky průtah

 8. Vymezení ulice v nové zástavbě nad sídlištěm Zborovce v Blansku

 9. Změna označení části ulice Nádraží

 10. Změna Územního plánu Blansko Z1

 11. Prodej volného bytu

 12. Vyúčtování revitalizace – 9. května 14

 13. Odpis pohledávky

 14. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravci

 15. Vyhlášení místního referenda o dalším osudu hotelu Dukla

 16. Volba přísedících pro Okresní soud v Blansku pro období 2014–2018

 17. Minimální síť služeb sociální prevence

 18. Informace o zhodnocování volných finančních prostředků města za 1. pololetí 2014 a předpoklad využití prostředků do konce roku 2014

 19. Dodatek č. 9 ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů

 20. Rozpočtová opatření

 21. Rozpočtový výhled na období 2015–2017

 22. Informace o činnosti Svazku VaK

 23. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

 24. Interpelace

Mgr. Ivo Polák
starosta města Blanska